લખતા રહો

મુસાફિર પાલનપુરી
31-07-2019

શંખ ફૂંકે છે સમય લખતા રહો.
જો ધબકતું હો હૃદય, લખતા રહો.

લેખિની સાચે જ છે સંજીવની
ખોફ કોનો? કેવો ભય? લખતા રહો.

શીશ ના કોઈ સિકંદરને નેમ -
એ જ સાચો દિગ્વિજ, લખતા રહો.

શબ્દરૂપે ઉર્મિઓનું અવતરણ-
શ્વાસેશ્વાસે સૂર્યોદય, લખતા રહો.

પાણી પાણી તાય પાષણો તમામ
ઝૂમે એકેએક શય, લખતા રહો.

પ્રેમ કેવળ પ્રેમ, બીજું કંઈ નહીં
એજ શાશ્વત વિષય, લખતા રહો.

શબ્દ ખકડાવ્યે કશું વળશે નહીં -
દિલ નિચોવી, દર્દમય, લખતા રહો.

જે મુસાફિર ગેબમાં ગૂંજી રહી-
જાળવીને એ જ લય, લખતા રહો.

શય = ચીજ, વસ્તુ

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક”, 01 ઑગસ્ટ 2019; પૃ. 19

Category :- Poetry