‘સુડોકુ’ ગઝલ

દેવિકા ધ્રુવ
22-02-2018

જાપાનમાં શરુ થયેલી ‘સુડોકુ ‘રમત ખૂબ રસપ્રદ છે. તેના ૧થી ૯ નંબરવાળા અઘરા કે ‘ચેલેન્જીંગ લેવલ’ પર  રમતા ખૂબ જ થાકી જવાય. મગજને અતિશય તસ્દી પડે. ઘણી વખત તો અડધી રમી બાજુ પર મૂકી દેવી પડે. પણ એકવાર જો બરાબર બની જાય તો ખૂબ જ આનંદ આવે. આ અનુભૂતિ જેને થાય તેને જ સમજાય. તો આ અનુભવને આધારે લખાયેલ એક ગઝલ.

_____________________________

છંદવિધાનઃ રજઝ છંદ … ગાગાલગા* ૪=૨૮ માત્રા. 

‘સુડોકુ’ના ખાના સમી પડકાર છે આ જિંદગી.
હર ક્ષણ સમયની જાળમાં, ચક્ચાર છે આ જિંદગી.

નિશ્ચિત નંબર લઈને બેઠી છે રમત મેદાનમાં
આવો, પધારો, ખેલ જો, સત્કાર છે આ જિંદગી.

નક્કી જ છે નિર્માણ પળપળ, આદિ હો કે અંત હો.
દિમાગ ને દિલની છતાં, તકરાર છે આ જિંદગી.

અહીં ભેરુ ના કોઈ મળે, કાયા કદી સામે પડે.
નોખી રમત, સંઘર્ષ પણ, દમદાર છે આ જિંદગી.

કુનેહ ને સમજણ જરી જો હોય તો તો ચાલશે.
આનંદ જીત્યાનો મળે, વટદાર છે આ જિંદગી.

http://devikadhruva.wordpress.com

Category :- Poetry