USER FEEDBACK

મુસાફરી જ આપણો મુકામ

ચિરાગ ઠક્કર 'જય'
19-03-2013

આ અંક સાથે આનંદ અને શોકની મિશ્ર લાગણીઓ થાય છે. છતાં એમ થાય છે પહેલા બસ હતી, પછી ટ્રેન થઈ અને હવે વિમાન છે, પણ મુસાફરી તો શરૂ જ રહેવાની છે, ખરુ ને ? મુસાફરી જ આપણો મુકામ હોય, ત્યાં બીજી ફિકર પણ શું હોય ?

(ઇ.મૈલ સંદેશ)

Category :- Opinion Online / User Feedback