કોડિયું

રવીન્દ્ર પારેખ
04-11-2021

આટલાં કોડિયાં લઈને બેઠો છું


પણ એક્કેય વેચાયું નથી


અંધારું થવા આવ્યું


કોઈ તો આવે
ને લઈ જાય થોડાં


તો કેવું સારું!


આ બધાં પ્રગટ્યાં વગર જ રહેશે?


કોડિયું હોય ને પ્રગટે જ નહીં એ કેવું?


અજવાળું કોઈને જોઈતું જ નહીં હોય શું?


આ થોડાં ક્યાંક પ્રગટે


તો મારી ઝૂંપડીમાં દીવો થશે


નાનકાને કેટલું મન છે


કનકતારાનું


એકાદ પેટી લઈ જવાય તો


વગર દીવાએ જ ચહેરો


અજવાળું થઈ જશે


કનકતારા તો નાના હાથોમાં જ શોભેને!


મોટો થાય ને ફટાકડાની ફેકટરી વસાવે તો ય


આજે એના હાથમાં કનકતારો


ન હોય તો શું કામનું?

ટલાં બધાં કોડિયાનું નસીબ
આ

ટલું અંધારિયું કેમ?


બહાર તો દીવા પ્રગટવાય લાગ્યા


પણ એ બધાં તો ઇલેક્ટ્રિક છે


સ્વિચ ઓન કરો ને ઝબકે


એમાં તેલ નહીં પૂરવાનું


પણ એમને કેમ કહેવું


કે કોડિયામાં તમે તેલ નહીં પૂરો


તો અમારે આંસુ પૂરવાં પડે છે …

કવિતા સ્વયંસ્પષ્ટ છે. ધારદાર છે. રસ્તાની બાજુએ બેસીને માટીનાં કોડિયાં વેચતાં ગરીબ માણસ પાસે બે ઘડી ગાડી થોભાવીને આ દિવાળીમાં કોઈના જીવનમાં થોડું અજવાળું કરતો દીવો પેટાવી શકીશું?

કવિએ ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન તો વાપર્યા છે, પણ આખી રચનામાં ક્યાં ય અલ્પ કે પૂર્ણવિરામ મૂક્યાં નથી. કદાચ ગરીબ માણસના જીવનમાં કોઈ પ્રકારના વિરામને અવકાશ હોતો નથી એટલે? કવિતાના અંતે કવિએ ગરીબ માણસની આંખમાંથી ટપકતાં આંસુ જેવા ત્રણ ટપકાં મૂક્યાં છે, એ સાચે જ અર્થપૂર્ણ જણાય છે …

લયસ્તરો તરફથી સહુ કવિમિત્રો અને વાચકમિત્રોને દિપોત્સવી પર્વની સ્નેહકામનાઓ …

સાભાર : http://layastaro.com/?p=19078

2021-11-04

Category :- Poetry / Poetry