ખમૈયા કરો બસ

દેવિકા રાહુલ ધ્રુવ
30-04-2021

વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં ... ખાસ કરીને ભારતના હાલ જોતાં / સાંભળતા દૂર બેઠેલ મનની વ્યથા ..
 

ન કારણ કળાય છે, ન તારણ જણાય છે.

જગત આખું યે એક તાવડે તળાય છે.

ન લાઠી, ન તલવાર, ન કોઈ છે શસ્ત્રો.

છતાં એક યોદ્ધો હજી ક્યાં જીતાય છે?

લડીશું, જીતીશું સહુ એમ કહે છે.

ખરું તો એ છે, લોક અંદર પીસાય છે.

મઝાથી પતંગો નભે ઊડતા’તા

અચાનક ટપોટપ ઝડપથી કપાય છે.

જરા ના હલાય છે! ન કોઈને મળાય છે.

કાં શ્રદ્ધા ડગાવો? મર્યા વિણ મરાય છે.

શું એ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થે ફરે છે?

કસોટી કરે છે? ઘડાઓ ભરાય છે?

સળગતા સવાલો અનુત્તર સમાય છે.

ખમૈયા કરો બસ, મર્યા સમ જીવાય છે.

e.mail : [email protected]

Category :- Opinion / Opinion