ગુજરાતી ભાષાનું ભવિષ્ય : જાણીતા ગુજરાતી લેખકોની નજરે-૩

ઉર્વીશ કોઠારી

રજનીકુમાર પંડ્યા

વિખ્યાત વાર્તાકાર-નવલકથાકાર- કટારલેખક અને સંગીતપ્રેમી વાત કરે છે ઉર્વીશ કોઠારી સાથે...

જૂઓ વિડીયો

Category :- Samantar Gujarat / Samantar