એમાં સામાન્ય લોકોના આરોગ્યનું શું?

ડૉ. રજની શાહ
14-04-2020

રાજુ સોલંકીના હાઇડ્રોક્સિ-ક્લોરોક્વિન વિશેના લખાણ(નિરીક્ષક, ૧૨-૦૪-૨૦)માં આપેલી પત્રની લિન્ક વિશે કોઈ પત્રકારે વિગતવાર છણાવટ કરવી જોઈએ. તેમાં અમેરિકાના આરોગ્યખાતાએ ભારતની ‘ઈપ્કા’ ફાર્મસી કંપનીની ત્રુટિઓનો ચિતાર આપેલો છે. મને ચિંતા એ છે કે ભારતમાં આવી તો કેટલીયે ફાર્મસી કંપનીઓ પોતપોતાની લેબોરેટરીમાં ડેટા બદલતી હશે અને એને ઓકે કરીને લાંચિયા સાહેબો ખિસ્સાં તરબતર કરતા હશે. એમાં સામાન્ય લોકોના આરોગ્યનું શું?

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક” - ડિજિટલ આવૃત્તિ; 14 ઍપ્રિલ 2020

Category :- Opinion / User Feedback