ભયભીત મન

કરસનદાસ લુહાર
19-04-2019

બઝવાનું ભૂલી ગયેલા
વાયોલિન જેવી
આ વાઇબ્રન્ટ ભૂમિ પર
ઊંચાઈ ગુમાવીને બેઠી છે
આદમની ઔલાદ ...!
મેળો જામ્યો છે
વેંતિયા
  વિદુષકો
   અને
   જોકરોનો ...!
મને ભય છે
આ ટૂંકી ગરદન
  અને બાંડિયે કાનવાળી
  લાગણીશૂન્ય જમાતમાં હું ય ક્યાંક
   ખોવાઈ તો નહીં જાઉં ને?!

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક”, 16 ઍપ્રિલ 2019; પૃ. 20

Category :- Poetry